Izrada internet prodavnica

Internet prodavnice omogućavaju Vam pristup globalnom tržištu sa preko 2 milijarde potencijalnih kupaca/klijenata.

Izrada internet prodavnice je ozbiljan proces koji zahteva dosta iskustva. Internet prodavnica Vam omogućava da predstavite sve svoje proizvode uz adekvatne opise i cene kao i izvršite prodaju, i to sve na vašem web sajtu. Naš automatizovan proces će sam ukalkulisati troškove transporta, oštampati fakturu kao i omogućiti plaćanje, i to sve na web sajtu, koristeći kompjuter ili telefon.

Neke od prednosti online prodavnica

  • Otvoren 24/7
  • Globalno tržište
  • Online plaćanje
  • Automatsko štampanje računa i faktura
  • Lako upravljanje zalihama
  • Easy to use
  • 100% secure and encrypted